Solicito la inscripció com a soci/a de l'Associació Llegat Jaume Botey i Vallès, assebentad/da i conforme dels drets i deures dels socis i sòcies que s'indiquen en els estatuts de l'associació, incloses les obligacions de participació econòmica. A continuació, les meves dades personals: