En Jaume i l’educació de persones adultes

L’Escola d’Adults de Can Serra neix a l’inici dels setanta com una iniciativa més enmig del creixent moviment cultural antifranquista. La majoria d’aquestes iniciatives estaven inspirades en el pensament de l’Educació com a pràctica de llibertat de Freire. A Can Serra vam fer un primer mètode intentant adaptar Freire a les circumstàncies de la gent del barri, immigrats i de nivells acadèmics baixos. Intentàrem però sobretot que l’Escola estigués implicada en el moviment popular de caràcter reivindicatiu, sindical, polític i cultural del moment. Per nosaltres “alfabetitzar” volia dir ajudar a “comprendre” la realitat a fi de millorar-la. De manera molt especial s’aprofità la necessària construcció d’uns locals que havien de servir de parròquia i aixopluc de les principals reivindicacions polítiques i culturals del barri, que vam anomenar “Casa de Reconciliació”, per fer Escola d’Adults “al carrer”.

Jaume Botey i Vallès, Sobre l’educació de persones adultes – La Troca, 3 de desembre del 2016

Escuela para adultos. La experiencia de Can Serra - 1977
Escuela para adultos. La experiencia de Can Serra - 1977
Escuela para adultos. La experiencia de Can Serra - Jaume Botey i Mercà Romans; Cuadernos de Pedagogía num. 2, maig de 1977
La Educación de adultos hoy - 1978
La Educación de adultos hoy - 1978
La Educación de adultos hoy - Jaume Botey; Cuadernos de Pedagogía num 40, abril de 1978
Escuela y Territorio - 1981
Escuela y Territorio - 1981
Escuela y Territorio - Jaume Botey; Cuadernos de Pedagogía num 84, desembre de 1981
Centres privats d'interès públic -1984
Centres privats d'interès públic -1984
Centres privats d'interès públic - Jaume Botey, diari Avui, desembre de 1984
La Casa de Reconciliació de Can Serra - per Sebastià Benet, 1991
La Casa de Reconciliació de Can Serra - per Sebastià Benet, 1991
La Casa de Reconciliació de Can Serra - per Sebastià Benet; Serra d'Or 376, abril de 1991